Bondora üldine ülevaade riskidest

Kui Sa ei ole kindel, millist riskitaset oled valmis aktsepteerima ja mida see tähendab Sinu eeldatavale tulule, konsulteeri finantsnõustajaga.

Bondora pakub laenuvõtjate vastu tagatiseta tarbijalaenudest tulenevaid nõudeid. Üldiselt kaasneb tagatiseta tarbijalaenudesse investeerimisega suur risk. Puudub igasugune garantii, et saad oma investeeringult tulu.

Pane tähele!

Varasemale tootlusele tugineda ei saa: kuigi meie statistiline analüüs näitab, et netotulu peaks olema keskmiselt ligikaudu 10% investeeringust, põhineb analüüs sarnaste nõuete varasemal tootlusel, mis ei garanteeri varasema tootluse jätkumist.

Garantii puudub: ükski nõue ei ole tagatud ühegi riikliku fondiga ega muul viisil.

Pikaajalised investeeringud: meie platvormil müüdavad nõuded on pikaajalised investeeringud, mis tähendab rohkem kui 5-aastast investeerimishorisonti. Kui soovid raha varem välja võtta, võid kaotada kogu oma algse kapitali või osa sellest.

Võimalik vara kasvu puudumine ja kahjumi kandmise risk: kui ostad laenuvõtjate vastu nõudeid, oleneb võimalik kasum lõpuks ikkagi sellest, kui korralikult laenuvõtjad oma maksekohustusi täidavad. Seega võib ka juhtuda, et kannad laenuvõtjate käitumise tõttu kahjumit.

Väiksem kontroll oma investeeringu üle: me pakume nõuete ostmiseks erinevaid automatiseeritud vahendeid. Investeerimiseks automatiseeritud vahendite valimine võib tähendada, et Sul ei ole oma investeeringute üle täielikku kontrolli. Oma investeerimisviise võid igal ajal muuta.

Maksud: maksude nõuetekohase deklareerimise ja tasumise eest vastutad ainuüksi Sina. Maksustamine oleneb Sinu konkreetsetest asjaoludest, näiteks elukohariigist. Soovitame konsulteerida eksperdiga.

Selles riskiaruandes kasutatud mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutustingimustes kasutatud mõistetel.

Go & Grow' ülevaade riskidest

Go & Grow' kontoga seotud riskid

1) Tootlus võib langeda alla 6,75% või 4% aastas.

Üks peamisi Go & Grow’ eeliseid on suur 6,75%* tootlus investeeringult, mis jääb Go & Grow’ igakuise investeerimislimiidi piiresse. Go & Grow’ igakuine investeerimislimiit on määratud kindlaks kehtivates Go & Grow’ kasutustingimuste üldtingimustes. Mis tahes investeeritud summalt, mis ületab nimetatud limiiti, teenid kuni 4% tootlust. Seetõttu palume arvestada, et Sinu investeeringu tootluse tase võib olla erinev.

Vaadates netotootlusi Bondora algusaegadest peale, pakub 6,75% ja 4% määr parajat puhvrit. Go & Grow peegeldab laenude üldist väljastamist Bondoras, ehk portfelli kuulub laene erinevatest reitingukategooriatest ja riikidest. Laenud väljastatakse kõige uuema krediidianalüüsi meetodi abil, mille oleme ise välja töötanud ja mida on rohkem kui kümme aastat arendatud.

Seetõttu on Go & Grow' portfelli investeerimisprojekti tegelik sisemine tulusus (IRR) tunduvalt suurem kui 6,75% ja 4%. Kui laenud teenivad suuremat tootlust, suunatakse ülejäänu reservi ning reinvesteeritakse riskide vähendamiseks. Bondora ei kasuta neid reserve millekski muuks. See annab meile üldiselt statistilise kindluse, et suudame 6,75% ja 4% tootluse vähemalt lähitulevikus tagada.

Kuid 6,75% ja 4% tootluse tagamise võimekust võib mõjutada investoritelt laekuvate sissemaksete hulk. Näiteks, kui Go & Grow' investeerimiskontodele lisatakse rohkem raha, kui Bondora suudab laene väljastada, jääb osa rahast portfellile sularahas seisma (ega teeni tootlust). Sellisel juhul võime piirata summat, mida uus investor investeerida saab. Äärmisel juhul võime uute investorite vastuvõtmisest täielikult loobuda ja luua ootenimekirja.


2) Likviidsus

Enne, kui otsustasime Go & Grow' investoritele raha kättesaamise tõeliselt lihtsaks ja kiireks teha, analüüsisime Bondora investorite tehingute rahavoogude andmeid pea kümme aastat – raha sissevoolu, väljavoolu ja üldist rahavoogude liikumist portfellides. Seda selleks, et pakkuda investoritele võimalust raha oma Go & Grow' kontolt alati välja võtta.

Lisaks uurisime rahavoogude andmeid eri pankades ja investeerimisfondides, täpsemalt tagastamiste ja väljamaksete rahavoogusid ülemaailmse majanduskriisi ajal aastatel 2007-2008. Selle ja oma andmete põhjal arvutasime välja vajaliku puhversumma, mis peab alati olemas olema, et võimaldada investoritele kiiret likviidsust.

Juhul, kui Bondora ei suuda kõiki väljamakseid Go & Grow' kontodelt teostada, on kaks võimalust (sõltuvalt sündmuste järjekorrast). Allpool on ära toodud lihtsustatud ja kokkuvõtlik ülevaade. Tervet ja täpsemat kirjeldust saab lugeda Go & Grow’ kasutustingimuste üldtingimuste peatükist 7.6 .

  1. Väljamakse investorile teostatakse täies mahus, kui Go & Grow' portfelli tekib tootluste ja sissemaksete kaudu piisavalt raha

  2. Väljamakse investorile teostatakse osade kaupa, vastavalt sellele, kuidas kontole raha juurde tekib – väljamakseid teostatakse kõigil äripäevadel, kuni kogu summa on välja makstud.


Kui otsustad kasutada Go & Grow’ kontot ning nõustud Go & Grow’ kasutustingimustega (edaspidi: GG-tingimused), annad ühtlasi nõusoleku nõudeõiguste ostmiseks ja müümiseks Bondora Capital OÜ (edaspidi: meie) ja enda vahel. Muu hulgas:

  • Võid veebilehe bondora.com kaudu omandatud nõudeõigused paigutada oma Go & Grow’ kontole, kui nõudeõigused vastavad GG-tingimustele ning Sa nõustud meie määratud nõudeõiguste väärtusega;
  • kasutad kõiki Go & Grow’ kontol olevaid rahalisi vahendeid nõudeõiguste ostmiseks kooskõlas GG-tingimustega. Sul ei ole võimalik valida, millise konkreetse nõudeõiguse omandad;
  • müüd oma Go & Grow’ kontol olevad nõudeõigused meile. Müügihind määratakse GG-tingimustes sätestatud korras. Müügihind makstakse Sulle välja siis, kui avaldad vastavat soovi, ja tingimusel, et Sinu nõudeõigused on võimalik kohe maha müüa. Kui teistel Go & Grow’ konto kasutajatel ei ole piisavaid rahalisi vahendeid, lükkub müügihinna tasumine edasi ning müügihind makstakse Sulle osade kaupa välja pärast seda, kui vajalikud rahalised vahendid on kättesaadavad;
  • müügihinna (või selle osa) igakordsel väljamaksmisel rakendub 1 euro suurune tasu.

Pane tähele!

Mineviku tulemused ei taga tulu tulevikus: kuigi meie statistilise analüüsi kohaselt on Go & Grow’ konto kasutamisel võimalik teenida vastavatel tingimustel tulu 6,75% ja 4% aastas, põhineb analüüs sarnaste nõudeõiguste portfellide varasemate perioodide tulemustel, mis ei taga samasugust tulu tulevikus.

Tagatised puuduvad: Go & Grow’ kontole paigutatud varad ei ole tagatud ühegi riikliku fondi ega muu tagatisega või mis tahes muul viisil.

Võimalik väärtuse vähenemine: Sinu Go & Grow’ kontole kantud ja meie määratud nõudeõiguste väärtus võib olla väiksem summast, mille saaksid nõudeõiguste edasimüümisel veebilehe bondora.com teistele kasutajatele, või summast, mille saaksid laenuvõtjalt.

Väiksem ja piiratud tulu, kui üldse: Go & Grow’ konto kasutamisest saadav võimalik tulu võib olla väiksem tulust, mille saaksid samade rahaliste vahendite kasutamisel muul viisil nõuete omandamiseks veebilehe bondora.com kaudu. Maksimaalne tulu, mida on võimalik Go & Grow’ konto kasutamisel teenida, on 6,75% aastas investeeringutelt, mis jäävad Go & Grow’ igakuise investeerimislimiidi piiresse, ja 4% investeeringult, mis ületab nimetatud limiiti.

Võimalus, et vara ei kasva, ja kahjumi risk: Go & Grow’ konto kasutamisest saadav võimalik tulu on piiratud ning tulu teenimine pole garanteeritud. Kuna Sul on võimalik osta ja müüa nõudeõigusi laenuvõtjate vastu, sõltub võimalik tulu sellest, kas laenuvõtjad täidavad maksekohustusi nõuetekohaselt. Seetõttu pole ka välistatud, et jääd kahjumisse: Go & Grow’ konto kasutamisel saadav raha võib olla väiksem raha ja nõudeõiguste summast, mille oled oma Go & Grow’ kontole paigutanud.

Varaga seotud piirangud: Sul ei ole võimalik Go & Grow’ kontol olevaid nõudeõigusi või rahalisi vahendeid müüa, üle kanda, koormata või muul viisil käsutada, välja arvatud varade müük meile GG-tingimustes sätestatu kohaselt.

Väiksem kontroll: Sul ei ole võimalik Go & Grow’ kontol registreeritud nõudeõigusi üksikult müüa, vaid saad müüa meile üksnes ise valitud konkreetse protsendi nõudeõigustest või kõik oma Go & Grow’ kontol registreeritud nõudeõigused. Sul ei ole võimalik vabalt valida nõudeõiguste ostu- või müügihinda: mõlemad hinnad määratakse GG-tingimuste kohaselt ning GG-tingimustega nõustudes kiidad heaks ka vastavad hinnad.

Võimalikud makseviivitused: kui Go & Grow’ konto teistel kasutajatel ei ole kohe piisavaid rahalisi vahendeid meilt Sinu nõudeõiguste ostmiseks, lükkub ostuhinna tasumine määramata ajaks edasi, kuni piisavad rahalised vahendid on olemas. Seega pole Go & Grow’ konto kasutamine võrreldav hoiuse või investeerimiskontoga, sest viivitamatu vara müük või rahaliste vahendite väljavõtmine ei tarvitse olla võimalik, samuti pole garanteeritud Go & Grow’ kontole paigutatud vara väärtuse säilimine.

Go & Grow’ konto võimalik väärkasutus: kui annad teisele isikule juurdepääsu oma kontole, loetakse tema tehtud toimingud Sinu omaks. Kui annad teisele isikule õiguse võtta oma kontolt raha välja, võib ta kanda raha oma kontole ning Sul tekib kohustus tasuda võimalikult tulult maksud.

Maksud: oleme analüüsinud Go & Grow’ konto kasutamisega kaasnevaid maksukohustusi Eesti õiguse alusel, kuid maksude õige deklareerimise ja tasumise eest vastutad ainult Sina. Maksustamine sõltub konkreetsetest asjaoludest, mistõttu soovitame konsulteerida asjatundjaga.

Ülaltoodu ei ole ammendav loetelu Go & Grow’ konto kasutamisega kaasnevatest kohustustest, piirangutest ja riskidest. Palun loe tähelepanelikult GG-tingimusi ning konsulteeri asjatundjaga.

API, Portfellihalduri ja Portfolio Pro tingimused

Kui kasutad API-t, annad loa kõigiks nõuete ostudeks enda nimel kooskõlas Sinu valitud asjaomase riskitaseme ja/või reeglitega. Neid tingimusi kohaldatakse tagantjärele ka toimingutele, mis on tehtud Portfellihalduri või Portfolio Proga, mis ei ole enam alates 27. veebruarist 2023 saadaval.

Mõistad, et Sinu nimel tehtavad ostud tehakse erinevatel tingimustel (nt laenusumma, laenu tähtaeg ja riskitase võivad erineda).

Oled teadlik, et Portfellihaldur teeb pakkumisi Sinu Bondora konto vaba raha kogusumma ulatuses, kui Sa ei ole määranud teisiti.

Bondora veebilehel kuvatavad eeldatavad väärtused ei ole Bondorale siduvad ja varasemad väärtused ei garanteeri vastavate investeerimistoodete täpselt samasuguseid väärtusi tulevikus.

Kehtivad kõik Bondora üldises riskide ülevaates esitatud avaldused. Enne jätkamist loe kindlasti läbi ja tee endale selgeks Bondora üldine ülevaade riskidest.

** Tähelepanu! Antud lehekülje eestikeelne tõlge on orienteeruv. Juriidiliste küsimuste, muutuste ja muude kahtluste korral kehtib originaal- ehk ingliskeelne versioon.

Reset Password

Oled väsinud suurtest pankadest ja nende robotlikust teenusest?
Võta laen Bondorast.

  • Just sulle sobiv laenupakkumine vaid 60 sekundiga
  • Paindlik tagasimakse
  • Ei mingeid varjatud kulusid
Alusta kohe
Tegemist on finantsteenusega. Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.ee kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.