Bondoran yleinen riskilausuma

Jos et ole varma, kuinka suureen riskiin olet valmis ja mitä se tarkoittaa odottamiesi tuottojen suhteen, ota yhteyttä talousneuvojaan.

Bondora tarjoaa Saatavia, jotka ovat vakuudettomia kuluttajalainoja lainaajille. Yleisesti ottaen vakuudettomiin kuluttajalainoihin sijoittaminen on erittäin riskialtista. Ei voida taata, että saat sijoituksillesi tuottoa.

Huomaa:

Ei takuuta aiempien tapahtumien perusteella: Vaikka tilastoanalyysimme osoittaa, että nettotuoton pitäisi olla keskimäärin noin 10 % sijoituksistasi, analyysi perustuu aiempiin, samantapaisiin vaateisiin ja siksi se ei takaa samanlaista suoritusta tulevaisuudessa.

Ei takuita: Saatavia ei ole taattu valtion rahastolla tai niitä ei ole muuten turvattu.

Pitkäaikaiset sijoitukset: Alustallamme myydyt Vaateet ovat pitkäaikaisia sijoituksia, eli sijoitushorisontti on yli 5 vuotta. Jos haluat nostaa varasi aiemmin, saatat menettää osan tai kaikki alkuperäisen pääomasi.

Mahdollisuus, että pääoma ei kasva ja menetyksen riski: Koska ostat Saatavia lainanottajia vastaan, mahdollinen tuotto riippuu viime kädessä siitä, kuinka hyvin lainanottajat täyttävät maksuvelvoitteensa. Siksi on aina mahdollista, että häviät, riippuen lainanottajien toiminnasta.

Hallitset sijoituksiasi vähemmän: meidän automaattiset tapamme ostaa Saatavia ovat erilaiset. Valitsemalla automaattiset sijoitustavat et ehkä pysty hallitsemaan sijoituksiasi täysin. Voit muuttaa sijoitustapaasi milloin vain.

Verot: olet yksin vastuussa verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta oikein. Verotus riippuu omista olosuhteistasi kuten asuinmaasta. Suosittelemme konsultoimaan asiantuntijaa.

Tässä riskilausumassa isoin kirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin määritelmillä, joita on käytetty Bondoran Käyttöehdoissa.

Bondora Go & Grow -riskilausuma

Go & Grow - sijoituksiin liittyvät riskit

1) Nettotuotto voi pudota alle 6,75 % tai 4 % vuosittain.

Go & Grow:n pääasiallinen hyöty on korkea tuotto jopa 6,75 % saakka sijoitukselle, joka on kuukausittaisen Go & Grow -sijoitusrajan sisällä. Go & Grow:n kuukausisijoitusraja on ilmoitettu sillä hetkellä voimassa olevissa Go & Grow:n yleisissä ehdoissa. Summa, joka ylittää Go & Grow:n kuukausisijoitusrajan tuottaa enintään 4 % voiton. Siksi on oltava tietoinen siitä, että sijoituksesi saattaa tuottaa erilaisia tuottoja.

Vertailtaessa Bondoran perustamisen jälkeen syntyneitä nettotuottolukuja, 6,75 % ja 4 % ovat merkittäviä puskureita. Nykyään Go & Grow -portfolio heijastelee Bondoralta lähteneiden lainojen yleistä tarjontaa - eli kaikenlaisia riskiluokituksia ja maita. Nämä lainat on tuotettu uusinta luottoanalytiikkaamme käyttäen, omaa malliamme, jota on kehitetty yli vuosikymmenen ajan.

Siksi todellinen Go & Grow -portfolion Sisäinen tuottoprosentti (IRR) on huomattavasti parempi kuin otsikossa mainitut luvut 6,75 % ja 4 % - tämän summan ylittävät tuotot pidätetään reservinä ja ne sijoitetaan uudelleen riskin pienentämiseksi tuonnempana. Bondoralla ei ole vaateita näihin reserveihin. Yleisesti ottaen tämä antaa tilastollisen varmuuden siitä, että luvut 6,75 % ja 4 % ovat maksettavissa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Riski saattaa kuitenki vaikuttaa kykyymme maksaa 6,75 % ja 4 % tuottoa ja se on vakuussumma, jonka saamme sijoittajiltamme. Esimerkiksi, jos sijoittajat tallettavat Go & Grow -tileille enemmän rahaa kuin mitä voimme antaa lainoina, se aiheuttaa sen, että prosenttiosuus sijoitussalkusta säilyy käteisenä (esli se ei tuota voittoa). Tässä skenaariossa saatamme päättää lisätä rajoituksia uusien sijoittajien talletuksille. Ääritapauksessa voimme päättää lopettaa kokonaan uusien sijoittajien hyväksymisen ja aloittaa odotuslistan.


2) Likviditeetti

Ennen kuin päätimme tehdä supernopeasta likviditeetistä Go & Grow -sijoitusedun, analysoimme Bondoran sijoitussiirtojen varojen liikkumista lähes vuosikymmenen saadaksemme selville tulevat ja lähtevät varat ja sen, kuinka sijoitussalkun varat ylipäätään liikkuvat. Teimme sen, jotta sijoittajat voivat luottaa voivansa nostaa rahaa Go & Grow -tililtään lyhyellä varoitusajalla.

Tämän lisäksi analysoimme useiden pankkien ja sijoitusrahastojen kassavirtatietoja, varsinkin niiden lunastus- ja nostokassavritoja vuosien 2007-08 maailmanlaajuisen talouskriisin aikana. Tämä yhdessä omien tietojemme antoi tuloksena jatkuvasti saatavilla olevan käteispuskurin määrän, joka on oltava olemassa, jotta voimme tarjota sijoittajille nopeaa likviditeettiä.

Jos Bondora ei pysty täyttämään kaikkia Go & Grow -rahastosta tehtyjä nostoja, on kaksi mahdollista skenaariota (ja päätökset tehdään sen perusteella, mikä tapahtuu ensin). Olemme yksinkertaistaneet ne kahdeksi alla olevaksi lyhyeksi kohdaksi. Jos kuitenkin haluat lukea koko kuvauksen, lue Go & Grow -ehtojen Yleisten ehtojen kohta 7.6.

  1. Sijoittaja saa koko nostonsa jos Go & Grow -sijoitussalkussa on nostettavissa riittävästi rahaa, joka on syntynyt myöhempien tuottojen tai talletusten ansiosta

  2. Sijoittaja saa osan nostostaan jos käytettävissä on riittävästi rahaa - osuudet maksetaan jokaisena pankkipäivänä, kunnes koko nosto on maksettu.


Kun valitset Go & Grow -tilin ja hyväksyt Go & Grow -käyttöehdot ("GG-ehdot"), sallit Saatavien ostojen ja myyntien sarjan Bondora Capital OÜ:n "me") ja itsesi välillä. Muun muassa:

  • Voit eritellä bondora.com-osoitteessa hankkimasi oikeudet saataviin Go & Grow -tilillesi, jos oikeudet saataviin ovat GG-ehtojen mukaiset ja hyväksyt saatavaoikeuksille määrittelemämme arvon;
  • Kaikki Go & Grow -tilille siirretyt varat käytetään saatavaoikeuksien ostamiseen GG-ehtojen mukaan. Et pysty valitsemaan ostamiasi yksittäisiä saatavaoikeuksia;
  • Myyt saatavaoikeutesi meille. Myyntihinta ja sen maksimi määritetään GG-ehtojen mukaisesti. Myyntihinta maksetaan pyynnöstäsi, jos saatavaoikeutesi voidaan myydä eteenpäin välittömästi. Siinä tapauksessa, että muilla Go & Grow -tilien käyttäjillä ei ole riittäviä varoja, myyntihinnan maksamista siirretään ja se suoritetaan osissa jos ja kun tarvittavat varat tulevat käytettäviksi.
  • Joka kerta, kun pyydät myyntihinnan (tai sen osan) maksua, veloitamme yhden euron palkkion.

Huomaa:

Ei takuuta aiempien tapahtumien perusteella: Vaikka tilastoanalyysimme osoittaa, että vastaavissa olosuhteissa Go & Grow -tilin nettotuoton pitäisi olla keskimäärin noin 6.75 % ja 4 % sijoituksistasi, analyysi perustuu aiempaan, samantapaisten saatavaoikeusportfolioiden tuottoon ja siksi se ei takaa samanlaista suoritusta tulevaisuudessa.

Ei takuuta: Go & Grow -tilille siirretyt varat eivät ole minkään valition rahaston vakuuttamia tai muuten taattuja.

Arvon mahdollinen lasku: Määrittämämme Go & Grow -tilillesi siirrettyjen saatavaoikeuksien arvo saattaa olla pienempi kuin minkä voit saada myydessäsi saatavaoikeuden muille bondora.com-käyttäjille tai kuin se summa, jonka voit saada lainanottajalta.

Pienemmät ja rajoitetut tuotot, tai ei ollenkaan tuottoa: Go & Grow -tilin mahdolliset tuotot voivat olla pienemmät kuin bondora.com-sivuston kautta muutoin saatavaoikeuksien hankintaan käytetyn samansuuruisen summan tuotot. Lisäksi, maksimituotto Go & Grow -tiliä käytettäessä on 6,75 % vuodessa sijoituksilta, jotka sisältyvät kuukausittaiseen Go & Grow -sijoitussummaan ja 4 % summalta, joka ylittää em. sijoitusmäärän.

Mahdollisuus, että varat eivät lisäänny ja menetyksen riski: samalla, kun Go & Grow -tilin mahdollisia tuottoja on rajoitettu, tuotto ei ole taattu. Sen lisäksi, jos ostat ja myyt saatavaoikeuksia lainanottajia vastaan, mahdollinen tuotto riippuu loppujen lopuksi siitä, kuinka hyvin lainanottajat täyttävät maksuvelvollisuutensa. Siksi myös menettämisen mahdollisuus on olemassa: summa, jonka saat käyttäessäsi Go & Grow -tiliä voi olla pienempi kuin se rahasumma ja saatavaoikeudet, mitkä olet määritellyt Go & Grow -tilille.

Varojen rajoitettu siirto: et voi myydä, siirtää, estää tai muulla tavoin hävittää Go & Grow -tilisi saatavaoikeuksia tai varoja, muutoin kuin myydä varat meille GG-ehdoissa määritellyllä tavalla.

Vähemmän hallintaa: et voi myydä Go & Grow -tilillesi rekisteröityä yksittäistä saatavaoikeutta - voit myydä vain valitsemasi tietyn prosenttiosuuden tai kaikki Go & Grow -tilisi saatavaoikeudet ja ainoastaan meille. Et voi määritellä hintaa, jolla ostat tai myyt valitsemasi saatavaoikeudet. Molemmat hinnat määritellään GG-ehtojen mukaan ja hyväksyessäsi GG-ehdot, hyväksyt myös hinnat.

Mahdolliset maksuviivästykset: jos muilla Go & Grow -tilien käyttäjillä ei ole välittömästi riittäviä varoja saataoikeuksiesi ostamiseen meiltä, myyntihinnan maksu sinulle viivästyy tuntemattomaksi ajaksi kunnes käytössä on riittävästi varoja. Siten Go & Grow -tilin käyttö ei ole verrattavissa talletus- tai sijoitustiliin, koska varoja ei ehkä ole mahdollista likvidoida tai nostaa välittömästi, eikä Go & Grow -tilille määritetyn arvon säilyminen ole taattu.

Nimettyjen Go & Grow -tilin käyttäjien mahdollinen väärinkäytös: jos annat henkilölle pääsyn omalle tilillesi, hänen toimensa katsotaan sinun toimiksesi. Jos annat em. henkilölle oikeuden nostaa varoja tililtäsi, hän voi siirtää ko. varat omalle tililleen ja olet velvollinen maksamaan verot mahdollisista voitoista.

Verot: olemme analysoineet Go & Grow -tilin käytön mahdolliset veroseuraamukset Viron lain mukaan, mutta olet kuitenkin henkilökohtaisesti vastuullinen ilmoittamaan ja maksamaan verot oikein. Verotus riippuu omista olosuhteistasi. Siksi suosittelemme konsultoimaan asiantuntijaa.

Yllämainittu ei sisällä kaikkia Go & Grow -tilin velvoitteita, rajoituksia ja riskejä. Tutustu GG-ehtoihin huolellisesti ja konsultoi asiantuntijaa.

API-, Portfolio Manager - ja Portfolio Pro -ehdot

Käyttäessäsi APIA (ohjelmointirajapintaa) hyväksyt nimissäsi tapahtuvan Saatavien oston, sen riskitason ja/tai säännöt. Jälkeenpäin tarkasteltaessa nämä ehdot koskevat myös Portfolio Manager - tai Portfolio Pro -tuotteita käytettäessä tehtyjä toimia. Näiden tuotteiden käyttö on suljettu 27.2.2023.

Ymmärrät, että nimissäsi tehdyt ostot on tehty eri ehdoin (esimerkiksi Lainan summa, kesto ja riskitaso voivat vaihdella).

Olet tietoinen siitä, että Portfolio Manager tekee tarjouksia koko Bondora-tilisi vapaalla käteissaldolla, ellet ole määrännyt muuta.

Bondora-sivustolla esitetyt odotettavissa olevat arvot eivät sido Bondoraa ja aiemmat arvot eivät takaa täysin samoja vastaavien sijoitustuotteiden tulevia arvoja.

Kaikki Bonodran yleisessä riskilausumassa mainitut lausunnot ovat voimassa. Varmista, että luet ja ymmärrät Bonodran yleisen riskilausuman ennen kuin päätät jatkaa.

** Huomaathan, että tämän sivuston suomenkielinen käännös on vain ohjeistava. Oikeudellisten kysymysten, muutosten ja epäselvien tapausten osalta sovelletaan tämän asiakirjan alkuperäistä englanninkielistä versiota.

Reset Password

Oletko väsynyt suuriin pankkeihin ja heidän robottimaisiin tapoihin?
Hanki Bondoralta laina jonka ansaitset.

  • Henkilökohtainen lainatarjous verkossa 60 sekunnissa
  • Joustavat takaisinmaksuvaihtoehdot
  • Ei piilokuluja
Aloita nyt
Tämä on rahoituspalvelu. Pyydämme, että tutustut käyttöehtoihimme osoitteessa bondora.fi, ja olet tarvittaessa yhteydessä asiantuntijaan.