Bondora: Opća izjava o riziku

Ako niste sigurni koju ste razinu rizika spremni prihvatiti i što će to značiti za povrate koje možete očekivati, obratite se financijskom savjetniku.

Bondora nudi potraživanja koja su neosigurani potrošački zajmovi od zajmoprimaca. Općenito, ulaganje u neosigurane potrošačke zajmove nosi sa sobom visok stupanj rizika. Ne postoji jamstvo da ćete dobiti povrat ulaganja.

Važna napomena:

Ne oslanjajte se na prethodne rezultate: iako naša statistička analiza pokazuje da bi neto povrat trebao u prosjeku biti oko 10 % vaših ulaganja, temelji se na dosadašnjem povratu sličnih potraživanja i stoga nema jamstva da će se slični povrati nastaviti i u budućnosti.

Nema jamstva: ni za jedno potraživanje ne jamči nijedan državni fond niti su potraživanja na drugi način osigurana.

Dugoročna ulaganja: potraživanja prodana na našoj platformi dugoročna su ulaganja, što znači da je razdoblje ulaganja dulje od 5 godina. Želite li gotovinu isplatiti ranije, možete izgubiti dio ili cijelu uloženu glavnicu.

Postojanje mogućnosti da ne dođe do rasta imovine i postojanje rizika od gubitka: budući da kupujete potraživanja od zajmoprimaca, u konačnici će moguća dobit ovisiti o tome koliko će zajmoprimci uredno izvršavati svoje obveze plaćanja. Stoga je moguće i da ćete ostvariti gubitak, ovisno o ponašanju zajmoprimaca.

Manja kontrola nad ulaganjem: nudimo različite automatizirane načine kupnje potraživanja. Odaberete li automatizirani način ulaganja, možda nećete imati potpunu kontrolu nad svojim ulaganjima. Način ulaganja možete u svakom trenutku promijeniti.

Porezi: sami ste odgovorni za ispravnu prijavu i plaćanje poreza. Oporezivanje će ovisiti o specifičnim okolnostima u kojima se nalazite, kao što je npr. zemlja u kojoj imate prebivalište. Preporučujemo da se za savjet obratite stručnjaku.

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovoj Izjavi o riziku imaju isto značenje kao definicije upotrijebljene u Uvjetima upotrebe Bondore.

Bondora Go & Grow: Izjava o riziku

Rizik u svezi s Go & Grow

1) Neto povrat može pasti ispod 6,75 % ili 4 % godišnje.

Glavna pogodost portfelja Go & Grow je visok povrat do čak 6,75 % na ulaganja koja ulaze u mjesečno Go & Grow ulagačko ograničenje. Mjesečno ulagačko Go & Grow ograničenje podešeno je u Općim uvjetima trenutačno važećih Go & Grow Uvjeta poslovanja. Svaki uloženi iznos iznad mjesečnog ulagačkog Go & Grow ograničenja generira povrat do čak 4 %. Stoga, ne zaboravite da vaša ulaganja mogu donijeti različite razine povrata.

U usporedbi s neto povratima ostvarenim od osnutka Bondore, stope od 6,75 % i 4 % predstavljaju značajnu rezervu. Portfelj Go & Grow danas odražava ukupnu strukturu zajmova koje daje Bondora - drugim riječima, to su zajmovi u svim stupnjevima rizika i svim zemljama. Ovi zajmovi nastali su korištenjem naše najnovije generacije kreditne analize, vlasničkog modela na kojem se radilo više od deset godina.

Stvarna interna stopa povrata (IRR) portfelja Go & Grow tako znatno premašuje glavne stope od 6,75 % i 4 % - prinosi ostvareni iznad ovog iznosa zadržavaju se kao rezerve i reinvestiraju, kako bi se rizik dodatno smanjio. Bondora ne polaže pravo na ove rezerve. Uopćeno, ovo nam daje statističku sigurnost da je u doglednoj budućnosti moguće postići stope od 6,75 % i 4 %.

Međutim, rizik koji može utjecati na našu sposobnost postizanja stopa od 6,75 % i 4 % je iznos depozita koje dobivamo od ulagača. Na primjer, ako ulagači dodaju više novca na račune Go & Grow od iznosa zajmova koje im možemo dati, određeni postotak portfelja ostat će u gotovini (tj. bez povrata). U slučaju ovakvog scenarija, možemo se odlučiti i dodati ograničenje za iznos koji novi ulagači mogu uplatiti. U ekstremnijem slučaju, možemo se odlučiti i prestati s primanjem novih ulagača, te pripremiti listu čekanja.


2) Likvidnost

Prije nego što smo odlučili da superbrza likvidnost postane prednost za Go & Grow ulagače, analizirali smo gotovo jedno desetljeće podataka o novčanom toku u transakcijama ulagača u Bondori kako bismo odredili priljev i odljev novca i ukupno kretanje novčanog toka u portfelju. Ulagači tako mogu računati na mogućnost povlačenja novca sa svog računa Go & Grow u kratkom vremenskom razdoblju.

Osim toga, analizirali smo i podatke o novčanom toku niza banaka i investicijskih fondova – posebno o njihovim tokovima otkupa i povlačenja tijekom globalne financijske krize 2007.-2008. Ovo nam je, u kombinaciji s našim vlastitim podacima, omogućilo doći do zaključka o iznosu tekućih novčanih rezervi koje moraju biti dostupne kako bi se osigurala brza likvidnost za ulagače.

U slučaju da Bondora ne može zadovoljiti sva podizanja sredstava iz portfelja Go & Grow, slijedit će dva scenarija (koji god se prije dogodi). Mi smo ih pojednostavili kroz dvije kratke točke koje predstavljamo ispod, ali radi detaljnog opisa, pročitajte odjeljak 7.6. Općih uvjeta poslovanja Go & Grow. općih uvjeta poslovanja Go & Grow.

  1. Investitor će biti isplaćen u cijelosti čim bude imao dovoljno novca u portfelju Go & Grow dobivenog od dodatnih povrata ili depozita.

  2. Nakon što bude dostupan dovoljan saldo, ulagač će primiti djelomično podignuta sredstva – isplaćuje se svakog bankovnog dana do cjelokupne isplate.


Odabirom upotrebe računa Go & Grow i prihvaćanjem Uvjeta upotrebe usluge Go & Grow („Uvjeti za GG“), dajete odobrenje za niz kupnji i prodaja prava na potraživanja između društva Bondora Capital OÜ („nas“) i vas. Između ostalog:

  • Prava na potraživanje koje ste stekli na web-mjestu bondora.com možete dodijeliti svom računu Go & Grow pod uvjetom da su prava na potraživanje sukladna s Uvjetima za GG i da prihvaćate onu vrijednost prava na potraživanje koju smo mi odredili;
  • Sva sredstva dodijeljena računu Go & Grow upotrijebit će se za kupnju prava na potraživanje sukladno s Uvjetima za GG. Nemate mogućnost odabira određenih prava na potraživanje koja ćete steći;
  • Svoja prava na potraživanje prodat ćete nama. Najviša prodajna cijena bit će određena sukladno s Uvjetima za GG. Prodajna cijena bit će plaćena na vaš zahtjev, pod uvjetom da se prava na potraživanje mogu odmah prodati. U slučaju da ostali korisnici računa Go & Grow nemaju dovoljno sredstava, plaćanje prodajne cijene će se odgoditi i obaviti u obrocima, ako i kada neophodna sredstva postanu dostupna.
  • Naknada od 1 eura primjenjuje se svaki put kada zatražite plaćanje prodajne cijene (ili njezinog dijela).

Važna napomena:

Ne oslanjajte se na prethodne rezultate: iako naša statistička analiza pokazuje da biste upotrebom Go & Grow računa trebali zaraditi godišnju stopu povrata od 6,75 %, analiza se temelji na dosadašnjem povratu sličnih portfelja prava na potraživanje i stoga nije jamstvo da će se slični povrati nastaviti i u budućnosti.

Nema jamstva: ni za kakva sredstva dodijeljena računu Go & Grow ne jamči nijedan državni fond, niti su sredstva na drugi način osigurana.

Moguće smanjenje vrijednosti: vrijednost prava na potraživanje prenesenih na vaš račun Go & Grow kako ju mi odredimo može biti niža od iznosa koji možete dobiti nakon ponovne prodaje prava na potraživanje drugim korisnicima platforme bondora.com ili iznosa koji možete dobiti od zajmoprimca.

Manja i ograničena dobit, ako postoji: moguća dobit od upotrebe računa Go & Grow može biti manja od dobiti od korištenja istih sredstava za stjecanje prava na potraživanje na drugi način putem platforme bondora.com. Uz to, maksimalni povrat od korištenja računa Go & Grow je 6,75 % godišnje na ulaganja koja ulaze u mjesečno ulagačko Go & Grow ograničenje i 4 % na ulaganje za bilo koji iznos uložen iznad mjesečnog ulagačkog Go & Grow ograničenja.

Postojanje mogućnosti da ne dođe do rasta imovine i postojanje rizika od gubitka: premda je visina moguće dobiti od upotrebe računa za Go & Grow ograničena, dobit nije zajamčena. Uz to, budući da kupujete i prodajete prava na potraživanje od zajmoprimaca, moguća dobit u konačnici će ovisiti o tome koliko će uredno zajmoprimci ispunjavati svoje obveze plaćanja. Stoga je moguće i da ćete ostvariti gubitak: iznos novca koji ćete dobiti upotrebom računa Go & Grow može biti manji od iznosa novca i prava na potraživanje koja ste dodijelili računu Go & Grow.

Ograničeni prijenos sredstava: ne možete prodavati, prenositi, opterećivati ili na drugi način raspolagati pravima na potraživanje ili sredstva na svojem računu Go & Grow, osim prodaje prema uvjetima navedenim u Uvjetima za GG.

Manja kontrola: ne možete prodati nijedno pojedinačno pravo na potraživanje evidentirano na vašem računu Go & Grow – isključivo nama možete prodati samo određeni postotak po vlastitom izboru ili sva prava na potraživanje koja imate na računu Go & Grow. Po vlastitom nahođenju ne možete odrediti cijenu po kojoj kupujete ili prodajete prava na potraživanje – obje cijene određuju se u skladu s Uvjetima za GG, a prihvaćanjem Uvjeta za GG odobravate i te cijene.

Moguća kašnjenja u plaćanjima: u slučaju da drugi korisnici računa Go & Grow nemaju odmah dovoljno sredstava da od nas kupe vaša prava na potraživanje, plaćanje prodajne cijene vama odgodit će se na neodređeni rok, sve dok dovoljna sredstva ne postanu raspoloživa. Stoga upotreba računa Go & Grow nije usporediva s depozitnim ili ulagačkim računom jer možda neće biti moguće odmah likvidirati ili povući sredstva, niti je zajamčeno očuvanje vrijednosti dodijeljene računu Go & Grow.

Mogućnost da korisnici dodijeljeni računu Go & Grow isti zlouporabe: u slučaju da neku osobu ovlastite za pristup svojem računu, sve što ona napravi smatrat će se kao da ste to napravili vi sami. Ako takvoj osobi date pravo da povuče sredstva s vašeg računa, ona ih može prenijeti na svoj račun, a vi ćete biti obveznik poreza na dobit (ako ga imate).

Porezi: analizirali smo moguće porezne posljedice upotrebe računa Go & Grow prema važećim zakonima u Estoniji, no za ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza odgovorni ste isključivo vi sami. Oporezivanje ovisi o specifičnim okolnostima u kojima se nalazite. Stoga vam preporučujemo da se za savjet obratite stručnjaku.

Gore navedeno ne uključuje sve obveze, ograničenja i rizike računa Go & Grow. Pažljivo pročitajte Uvjete za GG i obratite se stručnjaku za savjet.

Uvjeti upotrebe usluga Portfolio Manager i Portfolio Pro

Korištenjem API-ja odobravate sve kupnje potraživanja na svoje ime sukladno s odgovarajućom razinom rizika i/ili pravilima koje odaberete. Retraktivno se ovi uvjeti odnose i na obavljane radnje u okviru proizvoda Portfolio Manager ili Portfolio Pro za koje je od 27. veljače 2023. zatvoren pristup.

Razumijete da se kupnje u vaše ime obavljaju pod različitim uvjetima (npr. iznos, trajanje i stupanj rizika zajma mogu se razlikovati).

Svjesni ste da će Portfolio Manager davati ponude u ukupnom iznosu dostupnog novčanog salda na vašem računu kod Bondore, osim ako niste dali drugačije upute.

Očekivane vrijednosti prikazane na web-mjestu Bondore nisu obvezujuće za Bondoru, a prijašnje vrijednosti ne jamče iste buduće vrijednosti za relevantne ulagačake proizvode.

Primjenjuju se sve tvrdnje navedene u Bondorinoj Općoj izjavi o riziku. Svakako pregledajte i upoznajte se s Bondorinom Općom izjavom o riziku prije nego što odlučite nastaviti dalje.

** Napominjemo da je hrvatski prijevod ove web stranice isključivo za smjernice. U slučaju pravnih pitanja, izmjena ili bilo kakve sumnje, primjenjuje se izvorna engleska verzija ovog dokumenta.

Reset Password

Umorni ste od velikih banaka i njihovih robotskih načina?
Dobijte zajam koji zaslužujete od Bondore.

  • Personalizirana online ponuda zajma u 60 sekundi
  • Fleksibilne mogućnosti otplate
  • Bez skrivenih naknada
Počnite sada
Ovo je financijska usluga. Pregledajte naše uvjete i odredbe na bondora.ee i po potrebi se posavjetujte sa stručnjakom.